Water Pouring - Alyssa งานแต่งครบวงจร

Go to content
2,900 Bath
Water Pouring Ceremony (พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์)
1.ตั่งน้ำสังข์ 1 ชุด 📷
2.หอยสังข์เบญจรงค์พร้อมจานรอง 2 ชุด 📷
3.ชามแก้วคนโทน้ำ 1 ใบ 📷
4.ถ้วยตักน้ำเบญจรงค์ 2 ใบ 📷
5.พานแก้ววางอุปกรณ์ 2 ใบ 📷
6.ชามแก้วพร้อม 2 ชุด 📷
7.ผอบเบญจรงค์ 1 ชุด 📷
8.พรมปูพื้น 1 ผืน 📷
ADD (ซื้อเพิ่ม)
1.โลโก้โฟม 1 ชิ้น 📷(2,000/ชิ้น)
2.Backdrop 3*2.4 เมตร 1 ชุด 📷(ดอกไม้ประดิษฐ์ 19,000,ดอกไม้ประดิษฐ์+ดอกไม้สด 25,000)
3.แป้งเจิม มงคลแฝด 1 ชุด 📷
4.ดอกไม้รับน้ำสังข์ 📷(2,000/คู่)
5.พวงมาลัยบ่าวสาว 1 คู่ 📷🔴🟢🔵🟠 (2,500/คู่)


Back to content